Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës

Ligj dhe Drejtësi

AAK nuk njeh kompromis kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është prioritet absolut i qeverisjes së AAK. AAK-ja konstaton se korrupsioni dhe krimi i organizuar janë bërë kancer për shtetin dhe shoqërinë kosovare, kancer ky që dëmton dhe shkatërron të ardhmen e qytetarëve të Kosovës.

Korrupsioni dhe krimi i organizuar në formën e tashme është duke kërcënuar dhe rrezikuar rëndë funksionalitetin e shtetit të Kosovës, të ardhmen e shoqërisë demokratike të Kosovës, si dhe integrimet euro-atlantike.

Për këtë qëllim. AAK do të bëjë funksionale të gjitha institucionet e zbatimit të ligjit. Ne do të luftojmë korrupsionin, shkaqet dhe rrethanat që ndikojnë në shfaqjen e tij. Më saktësisht do të:

Do të ndryshojmë ambientin, shkaqet dhe rrethanat, sepse:

 • Do të zvogëlojmë shpenzimet qeveritare;
 • Zhvillojmë dhe ristrukturojmë sistemin e regjistrimit të pasurive të patundshme;
 • Shtrijmë në të gjitha nivelet procesin e tenderimeve on-line dhe të vendosen xhirimet në hapjet e secilit tender;
 • Reformojmë të gjitha procedurat në të gjithë sektorët ku shfaqen ende fenomene     korrupsioni;
 • Rrisim transparencën në të gjitha nivelet vendim-marrëse dhe shpenzuese të buxhetit të Kosovës;
 • Do të intensifikojmë bashkëpunimin me qytetarët.

Ne do të godasim fuqishëm krimin e organizuar duke:

 • Rritur të ardhurat e punëtorëve dhe profesionistëve brenda mekanizmave të zbatimit të ligjit;
 • Investojmë fuqishëm në pajisjet teknike profesionale të nevojshme;
 • Anëtarësojmë Kosovën në strukturat rajonale dhe ndërkombëtare të luftimit të krimit të organizuar;
 • Prijmë në iniciativat rajonale për luftimin e krimit të organizuar;
 • Krijojmë Agjencionin për konfiskimin, menaxhimin dhe shitjen e aseteve/pasurisë të fituara si rrjedhojë e krimit të organizuar.

Ne do të godasim shkelësit e ligjit dhe krimin e organizuar duke:

 • Ne do të dyfishojmë të ardhurat mujore të policëve
 • Status të veçantë në rritjen e pagave do të ketë për njësinë elite kundër krimit të organizuar;
 • Ne do të zhvillojmë Policinë e Kosovës dhe anëtarësojmë atë në Europol dhe Interpol;
 • Do të hapim Policisë për kuadrot e reja nga jeta civile - rekrutimi i ekspertëve nga lëmi të ndryshme;
 • Ne do të rrisim Sigurinë Publike dhe Sigurinë në Trafik, dhe sigurinë në shkolla;
 • Ne do të funksionalizojmë Agjencinë Kosovare për Inteligjencë, sepse do të;

Me AAK-në, Kosova në NATO dhe BE.

Prano njoftimet

Na ndiqni në: